Compleet overzicht

Agenda

Geen nieuws in deze lijst:

Reglement Ondernemersclub Vrienden Van Spirit

Artikel 1 | Oprichting en doelstelling

De Ondernemersclub Vrienden Van Spirit, kortweg O.V.V.S. genoemd, is opgericht in mei 2012 en heeft als doel om ondernemers, ondernemende personen en directieleden van bedrijven een platform te bieden waar op zakelijk gebied onderling contact kan worden gelegd.

 

Artikel 2 | Bestuursvorm

De O.V.V.S. is een apart orgaan binnen v.v. Spirit en legt als zodanig verantwoording af aan het hoofdbestuur van v.v. Spirit inzake alle financiële transacties en activiteiten. De voorzitter wordt aangesteld door het hoofdbestuur voor een periode van drie jaar. Het bestuur van de O.V.V.S. bestaat uit minimaal 3 leden, waarvan er minimaal 1 deel uitmaakt van het hoofdbestuur van v.v. Spirit. 

 

Artikel 3 | Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de O.V.V.S. is altijd voor een periode van drie jaar. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden en wel een half jaar voor afloop van de datum van de overeenkomst. Het lidmaatschap van de O.V.V.S. geldt voor (zelfstandig)ondernemers, directieleden van ondernemingen  en personen die een bedrijf of een bedrijfsonderdeel leiden of een andere zakelijke activiteit uitoefenen. Het lidmaatschap is niet regio gebonden. Een geregistreerd lid mag bij iedere activiteit één introducé meenemen.

 

Artikel 4 | Contributie

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 500,= per jaar. Sponsors van v.v. Spirit van de volgende categorieën, zijn automatisch lid : Hoofdsponsor, Topsponsor en Zilversponsor. Facturatie van de contributie vindt eenmaal per jaar plaats aan het begin van het kalenderjaar.

 

Artikel 5 | Besteding van de gelden

De opbrengst uit contributies wordt voor 50% besteed aan activiteiten t.b.v. het eerste (heren) elftal van v.v. Spirit.  Hierbij valt uitsluitend te denken aan collectieve, materiële uitgaven. Individuele beloningen zullen nooit door de O.V.V.S worden ondersteund. De andere 50% wordt gebruikt om de kosten van de O.V.V.S. te dekken.

 

Artikel 6 | Activiteiten

De O.V.V.S. houdt drie tot vier keer per jaar een bijeenkomst voor haar leden. Deze z.g. “Meet & Greets” zijn bedoeld om de leden de gelegenheid te geven om o.a. met elkaar te netwerken. De O.V.V.S. stelt in dat kader een locatie beschikbaar en zorgt voor een invulling van het programma. Hierbij valt te denken aan een gastspreker of een activiteit. Het is ook mogelijk om als lid de overige leden voor een “Meet & Greet” uit te nodigen in zijn of haar bedrijf.

 

Artikel 7 | Clubblad O.V.V.S.

Via de website ovvspirit.nl wordt vier keer per jaar een digitale “De Treffer Zakelijk” uitgegeven. Deze is uitsluitend bestemd voor leden en biedt hen kosteloos de gelegenheid om zich als persoon en / of bedrijf te presenteren aan de overige leden. In elke editie zal een update worden gegeven van de actualiteiten binnen de vereniging.

 

Artikel 8 | Ledenpas

Leden van de OVVS krijgen ( voor eind 2014) een ledenpas. Deze pas geeft ondermeer gratis toegang tot de thuiswedstrijden van het eerste elftal. Ook wordt op vertoon van de pas 20% korting verstrekt op de premiums van v.v. Spirit. Via “De Treffer Zakelijk” wordt ook met regelmaat ander voordeel voor deze pas aangekondigd. 

 

Artikel 9 | Wijziging van het reglement

Het bestuur van de sponsorcommissie behoud zicht het recht toe dit reglement te wijzigen of aan te vullen. In geval dit plaatsvindt, zullen alle leden hier schriftelijk van op de hoogte worden gesteld.

 

Artikel 10 | Slotbepaling

Ingevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van v.v. Spirit

 

Aldus vastgesteld te Ouderkerk aan den IJssel : 1 september 2014 

Download hier de zakelijke Treffer

Maart 2015
Oktober 2014
Juni 2014
Maart 2014

Home - Vrienden van OVVS - Agenda - Deelname - Download - Contact

Copyright ©2023 OVV Spirit. Alle rechten voorbehouden. Website bouwer Antum.